INCOTERMS

Часто сторонам контракту невідомі розходження в торговій практиці в їх відповідних країнах. Це тягне за собою непорозуміння, суперечки і звернення в суди, а також втрату часу і грошей. Для усунення подібних проблем Міжнародна торговельна палата вперше в 1936 р опублікувала міжнародні правила тлумачення торгових термінів, відомі як Інкотермс 1936. Доповнення і зміни вносилися потім в 1953, 1967, 1976, 1980,1990, 2000., 2010 р з метою приведення правил в відповідність з поточною міжнародною торговельною практикою.

+INCOTERMS

  Інкотермс 2010 вступив в силу з 1 Січня 2011 року.

   

  E

  Категорія E

  Відвантаження

  EXW

   перевезення будь-яким видом транспорту

  Франко завод (… назва місця) EX Works (…named place)

  Категорія F

  Основне перевезення не оплачено продавцем

  FCA

  перевезення будь-яким видом транспорту

  Франко перевозчик (… назва місця) Free Carrier(…named place)

  FAS

  морські і внутрішні водні перевезення

  Франко вздовж борту судна (… назва порту відвантаження) Free Alongside Ship (…named port of shipment)

  FOB

  морські і внутрішні водні перевезення

  Франко борт (… назва порту відвантаження) Free On Board (…named port of shipment)

  C

  Категорія C

  Основне перевезення оплачено продавцем

  CFR

  морські і внутрішні водні перевезення

  Вартість і фрахт (… назва порту призначення) Cost and Freight (…named port of destination)

  CIF

  морські і внутрішні водні перевезення

  Вартість, страхування і фрахт  (… назва порту призначення) Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)

  CIP

  перевезення будь-яким видом транспорту

  Перевезення і страхування оплачені до (… назва місця призначення) Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination)

  CPT

  перевезення будь-яким видом транспорту

  Перевезення оплачено до (… назва місця призначення) Carriage Paid To (…named place of destination)

  D

  Категорія D

  Доставка

  DAT

  перевезення будь-яким видом транспорту

  новий - Поставка на термінал  (… назва терміналу) / Delivered At Terminal (…named terminal of destination)

  DAP

  перевезення будь-яким видом транспорту

  новий - Поставка в пункті (… назва пункту ) / Delivered At Piont(…named point of destination)

  DDP

  перевезення будь-яким видом транспорту

  Поставка c оплатою мита (… назва місця призначення ) Delivered Duty Paid (…named place of destination)

  D

  Категорія «D»

  DDU, DAF, DEQ, DES — ВИКЛЮЧЕНІ з Інкотермс 2010 EXCLUDED from Incoterms 2010

   

  Коментар:
  Це останні зміни Інкотермс, тому керуватися можноо в 2014 році.
  Основні особливості Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) два нових правила  - це DAT и DAP - замінили правила  DAF, DES, DEQ, DDU  в Інкотермс 2000 (Incoterms 2000)
  Таким чином, кількість правил в Інкотермс 2010 скорочені с 13 до 11.
  Це було досягнуто введенням двох нових правил, які можуть бути використані незалежно від доставляються видів транспорту - DAT - поставляється на термінал, та DAP - доставлено в місце призначення — для Інкотермс 2010.
   

   

  В обох нових правилах, поставка здійснюється в названий пункт призначення: в  DAT, в розпорядження покупця вивантажується з прибувають транспортних засобів як в (DEQ Инкотермс 2000), а в DAP, в розпорядженні покупця, але готовий до розвантаження (як і при DAFDES и DDU правила Інкотермс 2000)

+ExWorks (EXW) Із заводу

  Термін Із заводу означає, що продавець виконує своє зобов'язання по постачанню, коли він передає товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві (заводі, фабриці, складі і т.п.). Зокрема, він не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, наданий покупцем, а також за митне очищення товару для ввезення, за відсутності іншої домовленості, покупець несе всі витрати і ризики у зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Таким чином, цей термін покладає на продавця мінімальні обов'язки. Він не застосуємо, якщо покупець не в змозі здійснити сам або забезпечити виконання експортних формальностей. У цьому випадку повинен використовуватися термін FCA.

   

+Free Carrier (FCA) Франко перевізник

  Термін Франко перевізник означає, що продавець вважається виконав своє зобов'язання по поставці товару, що пройшов митне очищення для ввезення, з моменту передачі його в розпорядження перевізника в обумовленому пункті. При відсутності вказівки покупця про такому пункті, продавець має право визначити такий пункт сам серед низки подібних пунктів, де перевізник приймає товар в своє розпорядження. У тих випадках, коли згідно з комерційній практиці для укладання договору перевезення необхідно сприяння продавця (під час перевезення товару повітряним або залізничним транспортом), він може діяти в таких випадках за рахунок і на ризик покупця.

  Даний термін може бути використаний при здійсненні перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

  Перевізник означає будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським або внутрішнім водним транспортом або в змішаній перевезення. Якщо покупець уповноважує продавця поставити товар особі, яка не є перевізником, наприклад, експедитору, продавець вважається виконав свій обов'язок по поставі товару з моменту передачі його на зберігання даній особі.

  Транспортний термінал означає залізничну станцію, причал, контейнерний термінал або двір, пункт щодо прийняття різних видів вантажів, тобто будь-яких контейнерів і / або піддонів, незалежно від застосування ISO, трейлерів, причепів, обладнання типу ро-ро, igloos, що застосовуються будь-якими засобами транспорту.

   

+Free Alongside Ship (FAS) Вільно вздовж борту судна

  Вільно вздовж борту судна означає, що продавець вважається виконав своє зобов'язання по постачанню, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в узгодженому пункті відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець повинен нести всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами ФАС (FAS) на продавця покладається обов'язок по очищенню товару лот мит для його вивезення. Даний термін не слід застосовувати, коли покупець прямо чи побічно не в змозі забезпечити виконання митних формальностей.

   

+Free on Board (FOB) Вільно на борту

  «Вільно на борту означає, що продавець вважається виконав своє зобов'язання по постачанню з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець повинен нести всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами FOB на покупця покладаються обов'язки з очищення товару від мит для його експорту.

  Даний термін може застосовуватися лише при морських контейнерних перевезеннях. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна FAS.

   

+Cost & Freight (CFR) Вартість і фрахт

  «Вартість і фрахт означає, що продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, однак ризик втрати або пошкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. За умовами CFR на продавця покладаються обов'язки з очищення товару від мит для його вивезення.

  Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CPT.

   

+Cost, Insurance & Freight (CIF) Вартість, страхування і фрахт

  «Вартість, страхування, фрахт означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що за умовами CFR, проте він повинен забезпечити морське страхування від ризику загибелі або пошкодження товару під час перевезення, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплачує страховику страхову премію.

  Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з умовами CIF від продавця вимагається лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.

  Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CIP.

   

+Carriage Paid To (CPT) Перевезення оплачена до

  «Перевезення оплачена до означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до зазначеного місця призначення.

  Ризик загибелі або пошкодження товару, а також будь-якого збільшення витрат, що виникає після передачі товару перевізнику, переходить з продавця на покупця, коли товар переданий у розпорядження перевізника.

  Перевізник означає будь-яка особа, яка відповідно до договору перевезення зобов'язується здійснити перевезення або організувати перевезення морським або повітряним шляхом, залізничним або автомобільним транспортом, по внутрішнім водним лініях або змішаного перевезення.

  При здійсненні перевезення декількома перевізниками в погодженому напрямку, ризик загибелі або пошкодження переходить, коли товар переданий у розпорядження першого перевізника.

  Відповідно до терміна СРТ, в обов'язки продавця входить здійснення необхідної для вивозу митного очищення товару.

  Даний термін може застосовуватися для всіх видів перевезення, включаючи змішані перевезення.

   

+Carriage & Insurance Paid To (CIP) Провізна плата і страхування оплачені до

  «Провізна плата і страхування оплачені до означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що і в терміні СРТ, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків загибелі або пошкодження товару під час перевезення. Продавець укладає договір страхування та сплатити страхову премію. Покупець повинен прийняти до відома, що відповідно до терміна СIP від продавця потрібно лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.

  Згідно з даними умовами, продавець зобов'язаний забезпечити митне очищення товару для експорту. Даний термін може використовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

   

+Delivered At Frontier (DAF) Поставка до кордону

  Поставка до кордону означає, що обов'язки продавця щодо поставки товару вважаються виконаними, коли товар, очищений від мит для вивозу, прибуває в зазначений пункт або місце на кордоні, однак до надходження товару на митний кордон країни, що приймає. Під терміном межа розуміється будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому в даному умови надзвичайно важливо завжди точно визначати відповідний кордон шляхом зазначення у терміні конкретного місця та пункту.

  Даний термін призначений для застосування головним чином при залізничному перевезенні або автомобільним транспортом, але він може бути застосований і при будь-якому іншому способі перевезення товару.

   

+Delivered Ex-Ship (DES) Поставка з судна

  Поставка з судна означає, що продавець вважається виконав свої зобов'язання щодо поставки товару з моменту надання неочищеного від митних зборів при ввезенні товару в розпорядження покупця в узгодженому порту призначення. Всі витрати і ризики по доставці товару в узгоджений порт призначення несе продавець.

  Даний термін може використовуватися тільки при перевезеннях товару морським транспортом або внутрішнім водним транспортом.

   

+Delivered Ex-Quay (DEQ) Поставка з пристані

  «Поставка з пристані (з оплатою мита)» означає, що продавець вважається виконав свої зобов'язання щодо поставки товару з моменту надання очищеного від мита при ввезенні товару в розпорядження покупця на пристані (причалі) у погодженому порту призначення. Всі витрати і ризики, включаючи сплату податків, мит та інших зборів, пов'язані з доставкою товару в узгоджене місце несе продавець.

  Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не в змозі одержати імпортну ліцензію.

  Якщо між сторонами буде погоджено, що митне очищення товару, що ввозиться і оплата пов'язаних з цим зборів покладається на покупця, замість слів «зі сплатою мита », слід написати «без оплати мита ».

  Якщо сторони бажають виключити із зобов'язань продавця оплати, деяких пов'язаних з імпортом витрат (таких як податок на додану вартість VAT), то це повинно бути прямо вказано шляхом додавання відповідних слів, наприклад: «Поставка з пристані, без оплати VAT, найменування порту призначення ».

  Даний термін може бути використаний при перевезеннях товару морським шляхом або внутрішнім водним транспортом.

   

+Delivered Duty Unpaid (DDU) Поставка без оплати мита

  «Поставка без оплати мита (назва пункту призначення) » означає, що продавець вважається виконав свої обов'язки з моменту доставки товару в узгоджений пункт в країні ввезення. Продавець повинен нести витрати по оплаті всіх пов'язаних з цим витрат і нести всі ризики, які падають на товар (виключаючи сплату податків, при ввезенні товару), а також всі витрати і ризики, в зв'язку з виконанням митних формальностей.

  При невиконанні покупцем в строк обов'язки по очищенню товару при ввезенні на нього покладаються всі додаткові витрати і він несе всі додаткові ризики.

  Якщо між сторонами буде погоджено, що митне очищення покладається на продавця і він несе пов'язані з цим витрати і ризики, то повинно бути прямо вказано шляхом додавання відповідних слів.

  Якщо між сторонами буде погоджено, що оплата стягуються в зв'язку з відшкодуванням витрат (наприклад, податку на додану вартість, VAT), покладається на продавця, то це повинно бути прямо вказано шляхом додавання відповідних слів: «Поставка без оплати мита, з оплатою VAT (узгоджений пункт призначення) ».

  Даний термін може застосовуватися незалежно від способу перевезення товару.

   

+Delivered Duty Paid (DDP) Поставка зі сплатою мита

  «Поставка с оплатой пошлины», означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности с момента предоставления товара в согласованном пункте в стране ввоза. Продавец несет все риски и расходы, связанные с ввозом товара, включая оплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товаров. В то время как термин «С завода» возлагает на продавца минимальные обязанности, термин «Поставка с оплатой пошлины» предполагает максимальные обязанности продавца.

  Данный термин не может использоваться, если продавец прямо или косвенно не может обеспечить получение импортной лицензии.

  Якщо між сторонами погоджено, що на покупця покладаються обов'язки по митному очищенню товару, що ввозиться і оплаті відповідних мит, слід застосувати термін DDU.

  Якщо між сторонами погоджено, що оплата деяких стягнутих у зв'язку з ввезенням витрат (наприклад, податку на додану вартість, VAT), покладається на продавця, то це повинно бути прямо вказано шляхом додавання відповідних слів: «Поставка зі сплатою мита, без оплати VAT, (погоджений пункт призначення) ».

  Даний термін може застосовуватися незалежно від способу перевезення товару.

   

Консультація on-line

Задайте своє питання, заповнивши поля нижче